Caibidil a hAon: Das Substantiv (An tAinmfhocal)

Die Deklination der Substantive (Díochlaonadh na nAinmfhocal)

Gramadach na Gaeilge

Die 4. Deklination (An Ceathrú Díochlaonadh)

Hierzu gehören folgende Substantive:

Genitiv Singular

Nominativ/Genitiv Plural

typische Endungen

Nominativ m/f Genitiv Plural Gen.Plur.
-a m/f -a - -
-e m/f -e  -í  -í
-le m/f -le  -lte  -lte
-ne  m/f -ne  -nte  -nte
-ín  m*  -ín  -íní  -iní
-í m -í -íthe -íthe
- m - -aíthe -aíthe
-é  m/f -é  -éithe  -éithe
-aoi m/f -aoi  -aoithe  -aoithe

Beispiele

Nominativ m/f Gen.Sing. Nom.Plur. Gen.Plur. Übersetzung
an dalta  m an dalta na dalt  na ndalt der Schüler, der Kadett
an bhearna  f na bearna  na bearn  na mbearn der Spalt, die Lücke, der Bruch
an slabhra m an tslabhra na slabhr na slabhr die Kette
an t-oráiste  m an oráiste na horáistí  na n-oráistí  die Orange
an coláiste  m an choláiste na coláistí  na gcoláistí  Kolleg, College
an file m an fhile na filí na bhfilí der Dichter
an baile  m an bhaile  na bailte na mbailte  die Ortschaft
an sloinne  m an tsloinne  na sloinnte na sloinnte  der Nachname
an fhéile  f na féile  na féilte na bhféilte  das Fest
an cailín m an chailín na cailíní na gcailíní das Mädchen
an báidín m an bháidín na báidíní na mbáidíní das Bötchen
an firín m an fhirín na firíní na bhfiríní Männchen
Nóirín f Nóirín - - Noreen (ein Name)
Máirín f Máirín - - Maureen (ein Name)
an rúnaí  m an rúnaí na rúnaithe na rúnaithe der (die) Sekretär(in)
an ceannaí  m an cheannaí na ceannaithe na gceannaithe der Käufer
an tiománaí  m an tiománaí na tiománaithe na dtiománaithe der Fahrer
an rí  m an rí na ríthe na ríthe der König
an croí m an chroí na croíthe na gcroíthe das Herz
an garraí m an gharraí na garraithe na ngarraithe der Garten
an ní m an ní na nithe na nithe die Sache, das Ding
an baoi m an bhaoi na baoithe na mbaoithe die Boje
an saoi m an tsaoi na saoithe na saoithe der Weise
an chaoi f na caoi na caíonna na gcaíonna Art und Weise
an naoi m an naoi na naonna na naonna die Neun
an bhé f na bé na béithe na mbéithe die Frau, Maid
an t-ainm m an ainm na hainmneacha na n-ainmneacha der Namen, das Nomen
an lucht m an lucht - - die Leute, die Ladung
an tobac m an tobac - - der Tabak
an bus m an bhus na busanna na mbusanna der Bus
an grásta m an ghrásta na grásta na ngrást die Gnade
an bhó f na bó na ba na mbó die Kuh

"regelmäß.", "Ausnahmen"


suas
Navigationsleiste
Substantive
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de
© Lars Braesicke 1999 / 2016

Valid HTML 4.01!