Caibidil a hAon: Das Substantiv (An tAinmfhocal)

Die Deklination der Substantive (Díochlaonadh na nAinmfhocal)

Gramadach na Gaeilge

Die 3. Deklination (An Tríú Díochlaonadh)

Hierzu gehören folgende Substantive:

Genitiv Singular

Nominativ/Genitiv Plural

"regelmäßige" Deklination

Nom. m/f Gen. Nom.Plur. Gen.Plur.
breiter
Konsonant
 
m breiter
Konsonant
+ -a
breiter
Konsonant
+ -a
breiter
Konsonant
breiter
Konsonant
 
m/f breiter
Konsonant
+ -a
breiter
Konsonant
+ -anna, + -aí
breiter
Konsonant
+ -anna, + -aí
schlanker 
Konsonant
 
m/f breiter
Konsonant
+ -a
schlanker 
Konsonant
+ -(e)anna, +
schlanker 
Konsonant
+ -(e)anna, +

typische Endungen

Nom. m/f Gen.Sing. Nom.Plur. Gen.Plur.
-áil m/f -ála -áilí -áilí
-(a)íl m/f -(a)íola -(a)ílí -(a)ílí
-óir m -óra -óirí -óirí
-eoir  m -eora  -eoirí -eoirí
-úir m -úra -úirí -úirí
-aeir m -ara -aeirí -aeirí
-éir m -éara -éirí -éirí
-irt f -artha -airtí -airtí
-áint f -ána -áintí -áintí
-úint f -úna -úintí -úintí
-acht -achta -achtaí -achtaí
-íocht f -íochta -íochtaí -íochtaí

Beispiele

 Nom. m/f Gen.Sing. Nom.Plur. Gen.Plur.  Übersetzung
an béas m an bhéasa na béasa na mbéas  die Gewohnheit
an tréad m an tréada na tréada na dtréad  die Herde
an rud m an ruda na rud na rudaí  die Sache, das Ding
an t-am  m an ama na hamanna na n-amanna die Zeit
an loch  m an locha na lochanna na lochanna der See
an troid  f na troda na troideanna na dtroideanna der Kampf
an droim  m an drama na dromanna na ndromanna der Rücken
an greim  m an ghreama na greamanna na ngreamanna der Griff, der Halt, der Bissen
an buachaill  m an bhuachalla na buachaillí  na mbuachaillí der Junge
an dochtúir m an dochtúra na dochtúirí na ndochtúirí der Doktor
an saighdiúir m an tsaighdiúra na saighdiúirí na saighdiúirí der Soldat
an múinteoir m an mhúinteora na múinteoirí na múinteoirí der Lehrer
an táilliúir m an táilliúra na táilliúirí na dtáilliúrí  der Schneider
an Cháisc f na Cásca na Cáiscí na gCáiscí  (das) Ostern
an chanúint f na canúna na canúintí na gcanúintí  der Dialekt
an leann  m an leanna na leannta na leannta das Bier
an gleann m an ghleanna na gleannta na ngleannta das Tal
an bhliain f na bliana na blianta  na mblianta das Jahr
an fheoil  f na feola na feolta na bhfeolta das Fleisch
an mhóin f na móna na móinte na móinte der Torf
an mhaitheas  f na maitheasa die Güte
an tSamhain f na Samhna na Samhnacha na Samhnacha der (Monat) November, der 1. November
an gamhain m an ghamhna na gamhn na ngamhna das Kalb
an bhanríon  f na banríona na banríonacha  na mbanríonacha die Königin
an fhuil f na fola na fola na bhfola das Blut
an mhuir f na mara na mara na mara die See, das Meer
an sioc  m an tseaca der Frost

"regelmäß.", "Ausnahmen"


suas
Navigationsleiste
Substantive
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de
© Lars Braesicke 1999 / 2016

Valid HTML 4.01!