Caibidil a hAon Déag: Die Zahlen (Na hUimhreacha)

Die Zahlen von 1-19

Gramadach na Gaeilge

Die Zahlen von 1-19 (uimhreacha óna 1 go dtí a 19)

- Abzählen, Nummern
maoluimhrecha
 
Zählen (Gegenstände)
bunuimhreacha
Zählen (Personen)
uimhreacha pearsanta
Ordnungszahlen
orduimhreacha
(z.B.: bád = Boot)(z.B.: bliain = Jahr)(z.B. fear = Mann)(z.B. bád = Boot)kurz
1 a haon bád  bliain  fear an chéad bhád
bád amháin bliain amháin fear amháin
aon bhád amháin aon bhliain amháin aon fhear amháin
2 a dó dhá bhád dhá bhliain beirt fhear an dara bád
3 a trí trí bhád trí bliana triúr fear an tríú bád
4 a ceathair ceithre bhád ceithre bliana ceathrar fear an ceathrú bád
5 a cúig cúig bhád cúig bliana cúigear fear an cúigiú bád
6 a sé bhád bliana seisear fear an séú bád
7 a seacht seacht mbád seacht mbliana seachtar fear an seachtú bád
8 a hocht ocht mbád ocht mbliana ochtar fear an t-ochtú bád
9 a naoi naoi mbád naoi mbliana naonúr fear an naoú bád
10 a deich deich mbád deich mbliana deichniúr fear an deichiú bád 10ú
11 a haon déag bád déag bliain déag fear déag an t-aonú bád déag 11ú
aon bhád déag aon bhliain déag aon fhear déag
12 a dó dhéag dhá bhád déag dhá bhliain déag dháréag fear an dóú bád déag 12ú
13 a trí déag trí bhád déag trí bliana déag trí fhear déag an tríú bád déag 13ú
14 a ceathair déag ceithre bhád déag ceithre bliana déag ceithre fhear déag an ceathrú bád déag 14ú
15 a cúig déag cúig bhád déag cúig bliana déag cúig fhear déag an cúigiú bád déag 15ú
16 a sé déag bhád déag bliana déag fhear déag an séú bád déag 16ú
17 a seacht déag seacht mbád déag seacht mbliana déag seacht bhfear déag an seachtú bád déag 17ú
18 a hocht déag ocht mbád déag ocht mbliana déag ocht bhfear déag an t-ochtú bád déag 18ú
19 a naoi déag naoi mbád déag naoi mbliana déag naoi bhfear déag an naoú bád déag 19ú

Null heißt náid, mit oder ohne Zahlpartikel, oder neamhní.


suas
Navigationsleiste
die Zahlen
Erläuterungen, Zahlen von 20-99, 100-1 Mio, gebrochene Zahlen
Gramadach na Gaeilge
braesicke.de
© Lars Braesicke 2000

Valid HTML 4.01!